יום שני, 30 בינואר 2012

מעלת לימוד הקבלה


אני מביא כאן מדברי הרמ"ק הפזורים בספריו. כפי שליקט אותם לפני כ100 שנים שמואל אבא הורודצקי מצאצאי רבי נחמן מברסלב.

וכך הוא מביא:

קודם בואו לעולם עוסק בה {בתורה} כפי בחינתה שם שהתורה היא מצויה בכל העולמות. ירד למטה בעולם הזה עוסק בם כפי מציאותם בעולם הזה. ואשריו מי שיודע להמשיכה לעולם התחתון כמציאותה בעולם הזה ובעולם הבא ובעולם התחיה וכמציאותה אחר חידוש העולם, כאשר אבאר. מפני שהתורה הויה דקה רוחנית מתלבשת במשלים גשמיים, ומשליו יש בהם חכמה גדולה ושכר טוב לעוסק בהם. אמנם המפשיט חומרה שוכב עם בת המלך ובא עליה כדרכה והיא נשואה לו. ויודע להפשיט לבושיה לבוש שתחת לבוש ולבוש שתחת לבוש עד היותו בא אליה אל פנימיותיה. ואשריו מי שנכנס ולא נטה הדרך. ולזה נאמר "בהתהלכך תנחה אותך". דהיינו סוד הנהגת האדם והילוכו בעולם הכזב הזה, שאין בו אמת אלא תורה ונשמה ואלהינו. ומי שייחד שלשתם הרוויח. ומי שלא קשר שלשתם לא עשה דבר. "בשכבך תשמור עליך". דהיינו עולם שאחר המוות עד זמן התחייה. "והקיצות היא תשיחך" בתחייה שאחר המוות. ולעולם תורה מתהלכת עם האדם עד התקשרו בעץ החיים.

"חכמות בחוץ תרונה", דהיינו סודות הנעלמים בתורתינו הקדושה. והיא אומרת, "עד מתי פתים תאהבו פתי", ירצה, אתם נמשכים אחר הפשט, ואתם מפתים את עצמכם בפתיות, "ותאהבון פתי" זה חלק שהם מאמינים בתורה שאין בה אלא פשט. "ולצים לצון" וכו' זה כגון מנשה וכו' שהיה דורש בהגדות של דופי {ומתלוצץ על דברי תורה} (סנהדרין צט:). ומי גרם זה, רודפן אחר פשוטן של דברים ולא יביטו אל נסתרם. והיינו "וכסילים ישנאו דעת" דהיינו ידיעת הנעלמות, ובתריה מאי כתיב {ואחרי זה מה כתוב} "תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי", פירוש, הנשמה המתלבשת בתוך הפשט, "אביעה לכם רוחי", אודיעה דברי אתכם בנסתר שיש בי, "ותפרעו כל עצתי" אז יקראונני ולא אענה" וזה שאמר {הזוהר}, והכי למאן דגרים דאסתלק קבלה וחכמתא וכו', {זוהר- וכך מי שגורם שתסתלק חכמת הקבלה וחכמה פנימית מתורה שבעל פה ומתורה שבכתב וגורם שלא יעסקו בהם, ואומרים שאין בתורה ובתלמוד רק פשט הרי הוא כאילו מסלק הנביעה (המקור) מאותו הנהר}.

ממעלת החכמה הזו על שאר חלקי תורתנו הקדושה, שהיא עסק האלהות ודאי שיש בה דבקות גדולה, שאין ספק, שלפי העסק שיעסוק האדם בעולם השפל כן ידבק נפשו בעולם העליון. ולכן העוסק באלוהיות אין ספק שיהיה דבק יותר מהיותו עוסק בשאר חלקי התורה, עם היות התורה כולה אלוהית וכולה שמותיו יתברך. ונתבאר בתיקונים פעמים אין מספר כי מעלת בעלי קבלה גדולה על בעלי מקרא ובעלי משנה חלק רב. כי נפש העוסק במקרא לבד היא מהעשייה ולא עלה יותר. והעוסק במשנה, עולה אל מעלת היצירה ומשם נשפע עליו הרוח. ומעלת העוסק בקבלה בסוד הבריאה ומשם ממשיך לו נשמה. ועוד לו מעלה על זאת כפי שעור עבודתו שיגיע אל מעלת נשמת האצילות, ויצא לנו בעיקר כי עוד על הסוד הזה הנסתר יש פנימי לפנימי, וזה נעלם עתה מעיני היודעים, ונזכה אליו בעולם הזה כל ישראל לעתיד.

זהו קטע מתוך ליקוטיו של הרב הורודצקי ונביא מידי פעם המשך לדבריו המחזקים של הרמ"ק.

תגובה 1:

  1. התרשמתי לטובה מהכתובים והפירושים של כבודו , אני יואב איתן , יהודי בן 40 נשוי גר באזור ,טל : 054-6676750 -חשקה נפשי וצמאה רוחי ללמוד פנימיות התורה , וחיצוניותה , אני מאמין באמונה שלמה שאנו דור אחרון (וְהָיָה כִי-יָבֹאוּ עָלֶיךָ כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה אֲשֶׁר נָתַתִּי לְפָנֶיךָ וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל-לְבָבֶךָ בְּכָל-הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הִדִּיחֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ שָׁמָּה. ב וְשַׁבְתָּ עַד-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ כְּכֹל אֲשֶׁר-אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם אַתָּה וּבָנֶיךָ בְּכָל-לְבָבְךָ וּבְכָל-נַפְשֶׁךָ. ג וְשָׁב יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת-שְׁבוּתְךָ וְרִחֲמֶךָ וְשָׁב וְקִבֶּצְךָ מִכָּל-הָעַמִּים אֲשֶׁר הֱפִיצְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ שָׁמָּה.) , אני מאמין בכח דין התורה להיות חזק ותקיף יותר מכל כלי נשק ביד חייל , ומקנא אני לשמו הקדוש , ורוצה לגלות שמו הקדוש בזה עולם השקר , לתקן עולם במלכות שדי , ולהאיר החשכה ובלבול התוהו ובבוהו בעולם החומר , עולם המעשה שנוצר מלא וחסר כדי לקיים חסד , בדיוק כפי שצריך + ו - בחשמל כדי ליצור אור , ורוצה אני ללמוד ולקבל מהאור הגנוז כדי להמשיך שרשרת הקבלה ולתת אותו במוחות החשוכים הצמאים לאורו יתברך , אני מאמין יודע ומרגיש שיש בשורש נשמתי מפתחות חשובים בהבנת וגילוי סודות התורה , אבל אני זקוק לחברותא ולו גם תלמיד חכם אחד המאמין גם הוא שעל ידי התפילה יאיר השם יתברך הבורא מוחנו ובינתנו לדעת סודות חסד וגבורה ולשמש וליחד שמו בעולם לתכלית גילוי האמת והצדק ולשלוח מלאכי רפואה לחולי עמו ישראל , ולשלוח מלאכי דין לזדים הרשעים המאמינים כי אין עין צופה בהם בחושך ואין להם דין ודיין, ויראו העם כי מקפיד השם יתברך על הארץ ומשגיח עליהם ממרום , ויעזבו אלילי כספם ואלילי זהבם , ויחזיקו אחיהם האביונים , ויתנו כפרתם קורבן לכהן ויכפר עליהם הכהן ויתן לעני ויאכל ותחי נפשו ויברך אלוקים וישמע השם יתברך ויכפר לעשיר עוון נשך כספו וזהבו , ויתגלה מקצה הארץ ארון העדות ובתוכו עדות תורתנו הקדושה כתובה ביד משה ומכתב האלוקים הקדוש כתוב באצבע אש גבריאל המלאך ושני מלאכים כרובים בני מיכאל השר הגדול בדמות שור כראות יחזקאל בן בוזי הכוהן נושאים את הארון , ובתוכו צנצנת המן לעדות , ושמן המשחה - שמן המור למשוח הכהנים בני אהרון הכהן , והמטה ביד אליהו הנביא הבא לבשר לנו גאולתינו ולגלות את שמו יתברך בעולם ולתקן לנו פסקי ההלכה ולהשיב לב אבות על בנים ויגלה מקום גניזת אוהל מועד ויחזיר הכלים לעבודת הכוהנים וישכן האוהל במקום אשר יחפוץ השם לשום שמו שם , ונתקדש ונעלה לרגל ונעשה וידוי ותשובה לפני הכהן ויכפר בעדנו ונחוג מסביב למשכן שמו הקדוש כבימים ימימה במדבר זה ארבעים שנה , וירד הענן על האהל כבראשונה ואליהו יכנס ויצא ויאמר לנו דבר השם אלינו לאמור , אמן כן יהי רצון שבזכות לימודינו , ותפילותינו ותחנונינו בכל נפשנו לבבנו ומאודנו , ישלח לנו השם יתברך סוף סוף לקץ עונשינו ותיקוננו את אליהו הנביא כדברי הנביא , ואם יתמהמה כמשה בהר נחכה לו כי בוא יבוא לא יאחר דברו לבוא - עד כאן ברוך השם לעולם אמן ואמן

    השבמחק

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה