יום שישי, 19 באוגוסט 2011

על הא הא ובג בג

במאמר הקודם הבאתי קטע מספר האות העוסק בתיאור הנבואה שמקבל הרב אבולעפיה ונשאלתי ע"י תמר כך: "שאלה חשובה לי אליך, וכל רצוני ללמוד כי באמת אין לי השגה בדברים מרוממים ממרומים אלו. דברי נבואה אלו סתומים, האם אתה יכול להבינם? האם אתה רואה מה מן הדברים הללו התגשם? ועוד שאלה אחת, כאשר ראה בחזונו כי עליו ללכת לפגוש את האפיפיור, וסיכן נפשו והלך לפוגשו בודאי גם בלבך עלתה קושיה, מדוע לא ראה בחזיון את מות האפיפיור? אכן ניכר שיד ההשגחה הייתה כאן וזכה לשמירה גדולה,

והגיעה לאחריה עוד תגובה של אנונימי ונרא שהתגובה מנסה לבאר את שאלת תמר וכך מתחילה התגובה השנייה "הנבואה הזאת הינה מה שקורה עכשיו בעולם ומסביבנו.... "

אנסה בדרך ארוכה וקצרה לענות ולישב את הדברים.

התנ"ך כולו מלא בנבואות. מן התורה ואל הנביאים ואל הכתובים. אין ספרים אלה עוסקים בהיסטוריה. מקובלנו להגיד על התורה שהיא איננה עבר היא עכשוית.

בלומדינו את התנ"ך ראשית ניגש לפשט המילים ולהבנת המקרא על פי פשוטו, ולאחר נעבור לפנים האחרות של התנ"ך. וכשבאים אנו ליישב את הנבואות בדרך הפשט נחפש את התגשמותן והדבר אינו כה פשוט ונצרך הרבה ידע ודעת.

כבר אמרתי בעבר שבתוך הנבואות ישנן צפנים רבים וביניהם מנסה הנביא להורות לנו את דרך ההתנבאות שגם לימוד הנבואה נמצא בנבואה.

הנבואה יוצאת מפיו של המתנבא בקול. ומה שכותב הנביא הוא תיאור של מה שקיבל פיו, הדיבור האלוהי (השפע האלוהי) שהתקבל בדעת הנביא מתואר לנו במראה הנבואה ובדרך החיזיון.

השפע הזה יורד מעולמות עליונים ואם נבצע חתך (מדעי) של השתלשלות העולמות נגלה את השפע הנזכר לאורך כל הדרך אך בכל מקום יחולו בו שינוי צורות עד שנקבל אותו בתיאור הנביא כפי שעיניינו (העיניים) רואות במכתבו. דהיינו התיאור הוה ומתהוה כל הזמן. ועל כן נוכל למצוא את הנבואה בהתגשמותה פעמיים מספר במקומות וזמנים שונים.

ועל כן אני רוצה להתייחס לשאלתה של תמר על דברי הנבואה הסתומים ולא על התגשמותם.

בספר "גן נעול" שהתחלתי בביאור, והגעתי לאחד המקומות הקשים בספר. והוא היכנסות אל תהליך הצטרפות האותיות במערכות הפנימיות והמשוכללות שבתוכנו. זוהי ליבת המחשב שבנו, ורק בדרך המשלים יכולים אנו להתקרב קמעא קמעא אל ההבנה.

הנבואות מלאות במשלים. וכאן בנבואה של הרב אבולעפיה הרגשתי את הקשר העז בין נבואתו ללימוד שמביא הרב ב"גן נעול", לבין שני המאמרים שקדמו לנבואה שהבאתי כאן בבלוג, ועל כן הבאתי את הנבואה.

וכדאי לקרוא את הקטעים מן "גן נעול" ואת הנבואה ולמזג ביניהם ולחזור ולתת למילים לזרום דרכנו פנימה.

כשאני עשיתי זאת עלה בי שיר מן העבר והעליתי אותו על הקיר שלי בפייסבוק מבלי לרמוז על הקשר. אך כשאני מתבונן בקליפ The Rolling Stones Paint It Blackמתעוררים בי רגשות רבות.

והנה בפיסבוק ב"קבוצת אבולעפיה" כתבה תהילה דבריה https://www.facebook.com/groups/abuelafia/?view=permalink&id=221024367948828

ופתחה את דבריה במשפט "דיו גדלת ועל דיו תתגלגל..." לכאורה לא מובן מאיפה הביאה את המשפט. אך מי שעיניו חדות ומתבונן גם בבלוג וגם בקבוצה יודע שמשפט זה לקוח מתוך הנבואה של אבולעפיה בבלוג במאמר שאנו מדברים עליו. ומכאן יצאה תהילה והביאה את מה שהביאה ולזה אני מברך אותה ומכבד אותה בדרכה. ואומר בפה מלא שהיא לא רק שייכת ל"קבוצת אבולעפיה" בפייסבוק אלא היא ממש שייכת לאבולעפיה ומשוייכת אליו בידיעתה או שלו בידיעתה. כיון שהנבואה ובפרט שורה זו העלתה בה ואותה לדברים שקשרה אחרי זה.

ואף על פי שהערתי לה ושאלתי שתי שאלות על דבריה שנראה לי שיש לה טעות בחשבון אך גם אם הטעות היא וודאי טעות הדרך היא הדרך הנכונה והדרך הנפלאה ביותר ובעת העיון בספרי הרב ובפרט כשמגיעם לגימטריאות צריכים אנו ראשית להשוות ביניהן וזוהי ההתחלה אך לאחר אנו צריכים לחפש את הקשר בין הגימטיאות השוות ולא די בשיויונם שהרי השיויון בה להצביע על קשר על עזר ומשל להבינת הנמשל.

מהשם נשאל הכח והדעת ובעזרת השם עוד נשוב ונמשיך בביאור ה"גן נעול"

אין תגובות:

פרסום תגובה

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה