יום חמישי, 2 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 9

"גן נעול" עמוד 8- ורמזתי זה העניין פה, מפני השגת סוד הטל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתים. ולהודיע כי הטל ההוא אינו טל כפשוטו, אבל הוא אצלנו סוד השם המפורש. כי שמו של הקב"ה מחייה מתים בעולם הזה, כל שכן בעולם הבא. ומי שחושב זולת זה אינו מכלל חכמי ישראל הקדושים, המקובלים מסתרי התורה התמימה. "עד כאן"

ברוך השם זכיתי לסיעתא דשמיא. שכבר ביארתי את הקשר של טל לסוד השם ולעניין תחיית המתים, בשיעור הקודם. והנה שמע אותי רבינו וגם הוא מבאר זאת J

גן נעול" עמוד 8- והנה הפסוק הראשון שרמזנו, והוא שבו התחלנו בחשבונו האח"ד בשני"ם, והשני"ם באח"ד, והרוצה לדעת זה יחלקנו לשני חלקים שוים, ויכיר שהחלק האחד עולה שמו"ת מפורשי"ם, וכן החלק האחר עולה שמו"ת מפורשי"ם. וזהו סוד תרע"ו, הוא חשבון המרובע של השם המיוחד. והוא עולה כמספר כ"ו פעמים כ"ו, שכללו תרע"ו. וכשיבין המשכיל חלוקן שסודם י"ב שמות (יב' פעמים כו') מצד זה שעולין שי"ב, גם י"ד שמות (יד' פעמים כו') מצד זה שעולין שס"ד וסודם השט"ן הנולד מזה"ב. אז יבין סוד נזמי הזהב וסוד העגל הנמצא בלב ובגלגל אשר חותמיו של זה שתי וערב וחותמיו של זה שתי וערב. והוא שצריך לקרעו עד שיבטל כחו ושמו, ונח"ש עפר לחמו, ועם זה כח ישראל גובר על עוכריו, כי הוא 'ש"ר התועב"ה', אבל 'מכי"ר התשוב"ה' ועונה אמן בעל כרחו ולא נאמנה אלא על רוחו ומגיד לאדם מה שיחו, ואם בזנבו כחו יחרם בחרם יריחו, וירם קרן משיחו אשר שם ביי' מבטחו. "עד כאן"

חוזר הרב לפסוק הראשון בתחילת הספר "חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה". ואומר "האחד בשנים והשנים באחד", כל זה עולה בגימטריא 846. וכבר עסקנו בזה בשיעור 6, שם לקח הרב את הגימטריא של כל חצי פסוק והמספר שהתקבל היה מעל ה1000 ואז הבארנו שה1000 חוזר לאלף. ומשני חצאי הפסוק יתקבל גימטריא של 846. ואומר כעת שחצי מזה עולה "שמות מפורשים", שזה 1422 וה1000 חוזר לאלף ואז מקבלים 423, שזה מחצית ה846.

נבאר כעת את חזרת ה1000 לאלף: נאמר בספר יצירה "עשרים ושתים אותיות יסוד קבועות בגלגל ברל"א שערים וחוזר הגלגל פנים ואחור" מכאן נלמדים חשבונות רבים, והאחד החשבונות הוא חזרת ה1000 לאלף ונציג את הדבר בטבלה:

א=1

ב=2

ג=3

ד=4

ה=5

ו=6

ז=7

ח=8

ט=9

י=10

כ=20

ל=30

מ=40

נ=50

ס=60

ע=70

פ=80

צ=90

ק=100

ר=200

ש=300

ת=400

ך=500

ם=600

ן=700

ף=800

ץ=900

שורה ראשונה היא האחדים

שורה שנייה היא העשרות

שורה שלישית היא המאות

והאותיות הסופיות ממשיכות את סדרת המאות לאחר הת' כשה-ץ' היא בעלת הערך הגבוה מכולם.

סדרת אותיות אלו נקראת אי"ק בכ"ר. שאם נקח כל טור מלמעלה למטה נקבל תשעה טורים כדלקמן אי"ק בכ"ר גל"ש דמ"ת הנ"ך וס"ם זע"ן חפ"ף טצ"ץ. אנו משתמשים בסדר זה של האותיות ב"תמורות" הכוונה בתמורות שניתן להחליף אות באות אחרת, וזה מתבטא בעולם הצירופים.

כמו כן בשיטת א"ת ב"ש והנה הטבלה:

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל


אם נקח את שם י-ה-ו-ה נחליפו בא"ת ב"ש. י' מתחלף ל-מ', ה' מתחלף ל-צ', ו' מתחלף ל-פ'. נקבל מ-צ-פ-צ.

וכן בטבלת האי"ק בכ"ר. ה-א' מתחלפת ב-י', וה-י' ב-ק', וה-ק' ב-א', וכן בטור האחרון: ה-ט' ל-צ', ה-צ' ל-ץ, וה-ץ ל-ט'. אנו רואים שה9 מתחלף ל90 וה90 ל900 וה900 היה צריך להתחלף ל9000 אך הוא מתחלף ל9. אבל ה9 בא להודיע על ה9000. כך שסיכום הטור האחרון ט'צ'ץ הוא 999, ועוד 1 הוא 1000. והאלף תסמן כאן את ה1000. ועוד נדון בזאת בעתיד כדי שהעניין התיישב על הלב בנחת.

חוזרים לספר. הגענו לחצי הפסוק שנותן לנו "שמות מפורשים" וכן החצי השני "שמות מפורשים". ומכאן לוקח אותנו הרב הלאה. שהרי השם המפורש י-ה-ו-ה חשבונו 26 והוא בריבוע 26X26=676=תרע"ו, והתרע"ו נחלק ל12X26 (שזה נקרא 12 צירופי הוי"ה) =שי"ב=312. ו14X26=364=השט"ן. וההפרש בין שניהם הוא 52 שהוא פעמים הויה=מזה"ב.

כאן נכנס הרב לעומק הסודות ורוצה לקשור לנו מעשה העגל בסוד השם. ולוקח אותנו בחשבון מסובך, שהמילה נזמי היא 107 והמילה הזהב היא 19 אך בגימטריא קטנה 19 שווה 1 ומחבר הרב "נזמי הזהב" כך 107+1=108 כמנין "עגל" וכמנין "בלב ובגלגל" שרומזים על עגל. לב,גלגל,עגל, שלשתן רומזים על עגול, וכן הנזמים, וכן חשבונות האותיות שחוזרים חלילה רומזים על העגול.

והמשך הגימטריאות "שתי וערב" "שר התועבה" "מכיר התשובה" עולים 988, ואם נוסיף אליהם את י"ב צירופי ההוי"ה נקבל את ה1000 ויחזור לאל"ף, ואז מכיר התשובה, ועד שלא נצרף את צירופי ההוי"ה נקבל "שתי וערב והוא שר התועבה. וכשנוסיף את צירופי ההוי"ה, שר התועבה הנקרא מלאך רע הוא עונה אמן על מעשה התשובה.

ואם אבדתם את הצפון אל יאוש בקרוב הכל יבוא על מקומו.

אין תגובות:

פרסום תגובה

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה