יום שני, 20 ביוני 2011

"גן נעול שיעור 19

"גן נעול" עמוד 15- וזו היא צורת י' ספירות.

וזה אני רוצה לגלות אותן יותר יפה לסוף הספר ושם תמצא יותר יפה. "עד כאן".

בעיגול הראשון שמות הספירות, כשלמעלה "צדק" ו"מחשבה". ואם הולכים מן המחשבה כנגד כיוון השעון מקבלים את הספירות ממעלה מטה כפי שרואים בעיגול השני א,ב,ג,... ואם הולכים מן הצדק בכיוון השעון מקבלים את הספירות ממטה למעלה כפי שרואים בעיגול השלישי י,ט,ח,... ובעיגול המרכזי יש את ראשי התיבות של הספירות כשכל אחת עומדת במנוגדת לה. בתחתית ה"צדק" יש את המ' של ה"מחשבה" המנוגדת לה. ובתחתית ה"מחשבה" יש הצ' של ה"צדק" המנוגדת לה. כך נמשיך לימין ולשמאל. בתחתית ה"יסוד" של את הח' של ה"חכמה" המנוגדת לה. ובתחתית ה"חכמה" יש את הי' של ה"יסוד" המנוגדת לה. בתחתית ה"הוד" יש את הב' של ה"בינה" המנוגדת לה. ובתחתית ה"בינה" יש את הה' של ה"הוד" המנוגדת לה. ובתחתית ה"נצח" יש את הג' של ה"גדולה" המנוגדת לה. ובתחתית ה"גדולה" יש את הנ' של ה"נצח" המנוגדת לה. ובתחתית ה"תפארת" יש את הג' של ה"גבורה" המנוגדת לה. ובתחתית ה"גבורה" יש את הת' של ה"תפארת" המנוגדת לה.

"גן נעול" עמוד 15- הנה כבר רמזתי לך סוד הספירות הנרמזים בפסוק זה, "לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש" (דברי הימים א' כט' יא'). וסימנם 'ג' ג' מנצ"ח הבי"ת', ורמזם 'ת"ג מחיצ"ה בג"ן'. וסוד מחיצ"ה צמיח"ה. כי השם ית' הצמיח תג בגן, ושמו אגו"ז עגול מחוץ ומרובע מבפנים ונחלק לשני חצאים. ושניהם אדוקין זה בזה והם שנים והם אחד. והוא שנרמז בפסוק זה, "אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל" (שיר השירים ו' יא')."עד כאן".

הנה דוד המלך שמברך את השם בפסוק הזה רומז גם על הספירות מלמעלה למטה וממטה למעלה. שמונה אותן כסדרן "הגדולה והגבורה והתפארת"... ומסיים "לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש" שרומז על המלכות שעולה עד לראש המעלות. כעת לוקח הרב את ראשי התיבות של הספירות ויוצר בהם צירופים ג"ג מנצ"ח הבי"ת, הגג הוא הכתר, מנצח הבית הוא המלך. הכתר בראש המלך "כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים" (תהילים כ"ב). ת"ג מחיצ"ה בג"ן. מחיצה אותיות צמיחה. והת"ג הם האותיות וכן התגים הם כתרי האותיות, שהתגים מצמיחים את הגן הוא הגוף. התגים הם המחוברים למחשבה העליונה ויורדין לאותיות כנהר היורד מעדן להשקות את האותיות. הם אותיות הקודש הדוברות ברוח הקודש הם חומר הנבואה המצמיח את המתנבא שהופך ל"צמח צדיק" (ירמיה כ"ג ה'). "ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם" עץ החיים הוא אותיות הקודש (אותיות הקדש=1231 ה1000 הופך ל1 ומקבלים 233=עץ החיים). וכן עשה שלמה ע"ה באמרו "אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל". אגוז עגול מבחוץ ומרובע מבפנים, סוד רבוע בתוך עגול, שהוא סוד חותם בתוך חותם. כפי האותיות שיש להם גילוי ונעלם. כגון א' שהנסתר בה ל"ף (א-לף), שהנסתר נשפע ממקור עליון. כך חדר שלמה אל תוך תוכם של האותיות שלא נאמר בגנת אלא אל גנת, אל תוך. ועל כן מסע הספירות מתחיל למטה ומשם מן הסוף עולים אל התוך ומהתוך אל הראש.תגובה 1:

 1. מסע הספירות מתחיל למטה ומשם מן הסוף עולים אל התוך ומהתוך אל הראש...

  מתחילים מהסוף ועולים למעלה מאחר ו"צדיק יסוד עולם". הצדיק שנמצא למטה בעצם נמצא למעלה עצם כך שהוא דבק בה' ואז יוצר חיבורים של אותיות דרך הרוח וכך גם מתנבא למשל משה רבינו.
  נוצר חיבור בין תחתונים לעליונים.
  נשמה בגוף מוגבל מתאחדת עם בלי גבול.

  אמת מארץ תצמח וזה דרך הצדיק.

  השבמחק

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה