יום שלישי, 20 ביולי 2010

עולמות ופרצופים על רגל אחת.

נשאלתי ע"י אנונימי (אני חוזר ואומר הרבה יותר משמח לקבל שאלה מבעל שם J ולא מאנונימי).

והנה השאלה:

מה פירוש מפרצוף אריך אנפין?

ומה פירוש בעולם א"ק?

אתחיל דווקא מן השאלה השנייה שהיא יותר כללית.

אנסה לבאר ככל האפשר בפשטות המתקבלת על כל אוזן:

העולמות השתלשלו עד אלינו בדרך חמשה עולמות רוחניים. בדרך כלל מזכירים ארבעה עולמות הנקראים בק

יצור אבי"ע שהם ראשי תיבות של הארבעה עולמות: אצילות בריאה יצירה עשיה. גם עולם העשיה הוא עולם רוחני וקצהו התחתון הוא עולמ

נו הגשמי.

ישנו עולם נוסף שנקרא אדם קדמון ובקיצור א"ק. עולם זה כמעט ולא מקבל התייחסות בכתובים מפני רוב העלמו והוא, עולם שלם כפי יתר הארבעה, וכן הוא מכיל את כל הספירות ואת כל הפרצופים.

לעניין הפרצופים נשאיר זאת לחלק השני של התשובה.

עולם קדמון הוא האמצעי בין העולמות שתחתיו ולהאין סוף. הוא המייצג את המחשבה הראשונה שעלתה באין סוף.

אמשיל את הדבר לאדם שעלה במחשבתו לבנות בית במחשבתו הראשונה לא ירד האדם לפרטים רק ראה הוא כבר את הב

ית בסיומו. ועל זה נאמר "סוף מעשה במחשבה תחילה". אחר המחשבה הראשונה באות המחשבות הבאות שהם תכנון כל הפרטים דהיינו מיקום שטח חומרים תוכנית וכו' וכו'.

א"ק הוא המחשבה הראשונה ובתוכה כלולות גם כל התוכניות, והם מתפרסים בתוך הספירות והפרצופים בסדר מופתי ויורדים לפרטי פרטים.

ובתוך אותה המחשבה הראשונית מסתתרות רעיונות נשגבים, ואגע ברעיון אחד המסביר את הצורך לגלות את המחשבה דרך הא"ק, ולא האין סוף בעצמו מתגלה.

רצה הקדוש ברוך הוא שלאורך כל השתלשלות העולמות ישאר הוא נעלם ונסתר מעיני כל. ובדרך זו אין אפשרות לעבור את מחסום האדם הקדמון ולהגיע לבורא, כיון שהוא נמצא באדם קדמון בכח ולא בפועל. והביא דוגמא אבן המצת כשמשפשפים אותה יוצאים ממנה ניצוצות ואם נבוא לחפש את הניצוצות בתוך האבן לעולם לא נמצאם. אך כיון שעל ידי השפשוף התגלו אנו טוענים שאותם הניצוצות נמצאים בתוך האבן בכח, ועל ידי השפשוף אנו מוצאים אותן לפועל. כך הבורא לא ניתן לזהותו באין סוף והוא נשאר נסתר ונעלם והסיבה שרצה להישאר נסתר על מנת שלאדם יהיה את אפשרות הבחירה. שאילו ראה האדם את הבורא היתה בטלה ממנו הבחירה. עד כאן לעניין אדם קדמון.

ולעניין הפרצופים. העניין כאן יותר סבוך ועדין ואנסה לבאר ולא לבלבל. כיון שתשובתי תעורר שאלות כבר אבוא ואקדים להגיד שישנו ויכוח ארוך לגבי ממשות העולם, אם הוא אמיתי או דמיון. ואינני רוצה להיכנס לדיון זה. אך כיון שאני עונה על עולמות העליונים שהם עולמות רוחניים ואין להגשימם כלל, שם הויכוח מצטמצם ואפשר להגיד על העולמות העליונים שאין בהם ממשות. ולכן כל התיאורים שמתוארים בספרים מדברים על קוים עיגולים ופרצופים. מה שלא מגיע לתלת מימד על מנת להסתלק מההגשמה.

פרצוף אינו ראש! אלא הוא צורה. וניתן לו השם פרצוף על מנת שנייחס בו את שמות השם ולייתר דיוק את תואר פעולותיו (אני יודע שהתשובה לא מספקת אבל צריכין אנו לעוד הרבה הקדמות על מנת לברר את הנושא לעומקו).

ישנם בכל עולם חמשה פרצופים כפי שכל עולם מתחלק לעשר ספירות המשתלשלות בקו ועיגול, הקו בא להראות את ירידת הספירות מלמעלה למטה ולהיפך, ועיגול בא להראות את השתלשלות הספירות מבפנים והחוצה ולהיפך (גם כאן צריכים הקדמות).

אקרא בשמות של החמשה פרצופים:

1. אריך אנפין 2. אבא 3. אימא 4. זעיר אנפין 5. נוקבא

אם נבוא ליחס את הפרצופים לספירות זה סדרן:

כתר = אריך אנפין (פנים ארוכים)

חכמה = אבא

בינה =אימא

חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד = זעיר אנפין (פנים זעירות)

מלכות = נוקבא (נקבה)

וכך זה בכל עולם.

גם בעולם אדם קדמון (א"ק) ישנה אותה התפרסות. ובכתר שבו יש התחלקות לשנים החלק הפנימי נקרא עתיק יומין, ששוב כפי שהבינונו בפנימי הכל נמצא בכח ושם נמצאת המחשבה הראשונה. והחלק החיצוני הוא האריך אנפין שהוא כולל המחשבות לפעולה.

וכך זה מסביר את שאלות המגיב שיצאו מתוך דיבורי במאמר הקודם

ציטוט: כך שאם ראית שאומרים ששורש היחידה בא מפרצוף אריך אנפין זהו אותו הדיבור כיון שפרצוף אריך אנפין מקומו בעולם א"ק

לאלה שרחוקים במערב ועדיין לא סיימו את הצום המשך צום קל ואנו שסיימנו מצפים ומקוים לגאולה במהרה אמן.

4 תגובות:

 1. אם תמצא סתירות כלשהן בין המקור בקל"ח ובין תגובתי ו/או בתוך התגובה עצמה ראה זאת בגלל הסברי הדל והמתומצת.

  הסבר זה אינו סותר את של כ"ת אמנון, אבל מנסהל לפרש מעט יותר. אני חושב שאין סתירה של ממש ביניהם.

  א"ק - אדם קדמון
  תוכנית העל הכוללת את הבריאה והנהגתה היא א"ק.
  (ע"כ אמרו רז"ל לא ישאל אדם למה יש לי 3 רגלים ולא 2 וכד' מאחר והכל כלול בא"ק. כל ההנהגה וכל הנבראים בעוה"ז ובעולה"ב).

  הקדמה קצרה
  לאחר הצמצום, נשארו עשר ספירות. אך כמובן שהמטרה לא היתה להשאיר את עשר הספירות הלו הם חוקי השכר והעונש כך. אלא המטרה היא להביאם אל התיקון השלם. וכמו הנשמה והגוף שהנשמה מביאה את הגוף העב והגס לשלמות כך כאן. קו האין-סוף יביא את עשר הספירות לשלמות.

  אז איך נוצר א"ק?
  הספירות הללו מתחלקות ביניהן. לדג' - כתר נפתח לכתר דכתר, אבא דכתר וכו'. וכן כולם.

  בא"ק נעשה החיבור של הקו והספירות, אבל כאשר נמנה את הספירות עפ"י סוד העשר לשהן ולא עפ"י פרטיהן. עם זאת בכלליותם שהיא עפ"י סוד העשר נכללים גם פרטיהן של הספירות.

  עפ"י איזה סדר א"ק הסתדר?
  הקו סידר את עשר הספירות לפי הסדר שיביא אותם (וכך גם את פרטיהן) לתיקון השלם (כשם שהנשמה תזכך את הגוף). הקו בעצם סידר את עשר הספירות לפי סוד שם הוי"ה. שכאשר הדברים תחת סדר שם הוי"ה הרי שאין דין ואין רע והכל שלם.

  מה א"ק מבטא?
  א"ק מבטא את כללות ההנהגה העיקרית שקיימת בעוה"ז ובעוה"ב. ההנהגה הזו קיימת בפנימיות א"ק ובחצוניות א"ק - שנקרא הפנים דא"ק.
  כל מה שאנו מדברים בא"ק הן מחיצוניותו נגלתה לנו בזיו הפנים של החושים.

  זיו הפנים
  זיו הפנים הוא הזיו הראשון. זיו החושים הוא הזיו השני. זיו החושים הוא הנגלה לנו ביותר ומשם כל ההנהגה עד האלף העשירי.

  האורות שיצאו והתגלו
  מאורות השערות יצאו אורות ע"ב
  מאורות האוזן -חוטם-פה יצאו אורות ס"ג מבחינת הטעמים שלהם. טעמים עליונים-אמצעיים-תחתונים בהתאמה.
  אח"כ יצאו עוד אורות מהמצח ומהעינים, על זאת תצטרך לקבל הרחבה במקום אחר.

  מה אלו האורות שיצאו?
  האורות שיצאו אלו ההנהגה שהתגלתה. (ע"כ יצאו מהפנים, שכן לשון פנים הינו מלשון פונה לזלותו, כך כאן ההנהגה הזו פונה לאחרים להנהיגם).
  מאורות און חוטם פה שיצאו בהדרגה נגלה שהמטרה היתה להוציא את הכלי ע"כ בסוף באורות הפה יצא כלי. לעומת זאת באורות האזן והחוטם הכלי היה בלוע.

  באורות האזן יצא כלי בגילוי מועט ביותר והוא אות ה' ע"כ (ישנו רמז במה ש-)אזן+ה גימטריא ס"ג.
  מהחוטם נגלתה ה-ה כאשר היא ד ע"ג ו וה-ו' נגלתה בו' אלפין.
  ---------------------------------------
  כדאי להסתכל בספר אוצרות חיים ללמוד את שאר הפרטים ובכל אופן אמליץ לך לעיין בספר קל"ח פתחי חכמה להבנת הנמשל, פתרון מראה הנבואה.

  ניב.

  השבמחק
 2. שלום רב.

  קודם כל, יישר כוח על הבלוג ומלאכת העריכה של כתבי הרב.

  שאלה:

  האם ידוע לך (מראה מקום ספציפי) על פרשנות הרב אבולעפיה על השורה בספר יצירה "בשלושה ספרים..ספר ספר וסיפור"? לאיזה ספרים הכוונה? האם התייחס לזה ישירות? ידועה הפרשנות של אחרים שמדובר באמ"ש, ופרשנות אחרת שקוראת "ספר, סופר וסיפור" (כמו אצל עגנון).


  שאלתי גם בבלוג של תומר, למקרה שפיספסת שם.

  (:

  תודה מראש, ושוב, יישר כוח.

  אורי

  השבמחק
 3. אם אתה כבר מתחיל להסביר אז תסביר אל תקצר ותגמגם
  אתה קופץ מעולמות ישר לפרצופים ורק בסוף אתה מזכיר את אחפ ומה כל זה קשור לאבולעפיה הקדוש האתר שלך שטחי וההסברים שלך רדודים ניקר שאין לך ממש הקדמות
  אולי פשוט בכותרת תפנה את הגולשים לרמחל

  השבמחק
 4. הייתי רוצה יותר להבין את משמעות הפרצופים ואת ההשלכות מהן לשינוי האנרגטי שיחול ב 21/12/2012 בתחלופה מפרצוף אבא לפרצוף אמא

  השבמחק

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה