יום רביעי, 9 במאי 2012

תלי גלגל לב


נשאלתי פעם על שלשה מושגים המוזכרים בספר יצירה "תלי גלגל לב" מה עניינם וכך עניתי:
"בעניין ששאלת מה זה תלי, גלגל, ולב?
כבר נאמר בספר יצירה "תלי בעולם כמלך על כסאו, גלגל בשנה כמלך במדינה, לב בנפש כמלך במלחמה".

התלי הוא קו המשיק לאופק יוצר זווית קטנה אשר נעה ונדה בהתמדה. תנועה זו היא המספקת את החיות לכל העולמות.
כבר כינו הקדמונים את התלי נחש עקלתון או נחש בריח וציירוהו כנחש המשתרע על כדור היקום ראשו לצד חציו האחד וזנבו לצד חציו השני.
על פי הסוד התלי אוחז בשתי נקודות בקצוות היקום והוא מחזיקו.
התלי מחזיק את המקום, הוא ממד המקום.

הגלגל הוא התנועה ובכללו תנועת כל הגלגלים,
הוא ממד הזמן.

הלב הוא הנקודה, או נרצה לומר היא הנקודה הפנימית אשר בלב האדם. בנקודה זו נקדים להסביר מבנה העולמות:
תחילת השתלשלות העולמות מן האין הסוף עובר דרך חמישה עולמות רוחניים. הראשון שאין לנו בו תפיסה ואחיזה נקרא אדם קדמון בו נאצלים המידות מן האין סוף והם עדין רק בכוח. ממנו נאצלים ארבעת העולמות: אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. הכול משתלשל בדרך אורות. הכול רוחני טהור גם עולם העשייה רוחני. האורות המשתלשלים על העולמות נקראים ספירות, אשר בכללותם הם תמונת אדם. לאחר ארבעת העולמות נבראו גלגלי שבעת הרקיעים, גלגל המזלות, גלגלי הכוכבים, ולבסוף משתלשל העולם השפל הזה שאנו חיים בו.
עוד נבאר, כי נוסף על האור המיוחד הוא עולם עשר הספירות בתמונת אדם, יש עוד אור הנקרא מחצב הנשמות של בני אדם, וממנו נחצב עוד אור הנקרא מחצב המלאכים, ואחריו יש עוד אור אחד מועט הנקרא אור חשוך שממנו נאצלו הקליפות.
אותה הנשמה שמקבל כל איש מקורה במחצב הנשמות, רובה היא חופה על האדם וניצוץ ממנה יורד אל תוך האדם וחלק ממנו משכנו הרוחני הוא בלב.
מסביר ספר יצירה את השתלשלות העולמות מן האין סוף ובעשר ירידות זו מן זו. הראשונה היא רוח אלקים חיים, שתיים רוח מרוח, שלוש מים מרוח, ארבע אש ממים וכן הלאה. התמוה מכולם הוא השלב השני בו יוצאת רוח מרוח. ומה השוני בין הראשונה לשנייה כי אם הם שוות אז יצאו עד אין סוף. אך התשובה כבר באה בראשונה שהיא הרוח אלקים חיים היא רוח הקודש.
אותו האור הראשון שהוא הרוח הקודש שאין בו תנועה כלל מקבל מן סוף הדרך שהוא הנקודה הפנימית את הנקודה בתוכו והופך מן אור לאוויר (נוסף בו "י" הרי נקודה) ואז יוצאת הרוח מן הרוח.
זה מתחיל מן התלי שהוא הנמשל אל רוח הקודש ובעזרת הגלגלים יוצאת הרוח עד שמגיעה אל לב לבו של האדם. וכשאדם נטהר ומתקדש מתקן מידותיו והופך לכלי ראוי שתשרה עליו הרוח גורם שאותו האור היורד ממחצב הנשמות מתחבר לניצוץ האור שדבוק בו ואז לפי הזדככותו שורה עליו הרוח.

והסוד הגדול!! שמאותה הנקודה הפנימית (בלב) עולה האור עד מעלה מעלה והוא הנכנס באותו האור והופכו לאויר. נמצא!!! כל העולמות נוצרו עבור האדם ובכוחו להחיות את כולם".

תגובה 1:

  1. אכן כולנו אור אחד ממקור אחד שתמיד היה ותמיד יהיה ורק האהבה נותנת לנו להיזכר במקור האחדות שלנו

    השבמחק

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה