יום רביעי, 15 ביוני 2011

"גן נעול" שיעור 16

"גן נעול" עמוד 14- והשמינית שהיא השלישית שמה בינה. "כי אם לבינה תקרא" (משלי ב' ג'), "ובכל קנינך קנה בינה" (שם ד' ז'). "עד כאן".

"כִּי אִם לַבִּינָה תִקְרָא לַתְּבוּנָה תִּתֵּן קוֹלֶךָ" ה-נ"ך (נביאים כתובים) נכתב על קלף ולא מנוקד. כפי התורה שנכתבת על קלף אך אינה מנוקדת. אומרים חז"ל 70 פנים לתורה ועל כן לא ננקדת, על מנת שנוכל לדרוש אותה ב70 פנים. וכן ה-נ"ך. ועל כן דרשו חז"ל "אם ובינה תקרא", על תאמר אִם אלא אֵם.

בינה אותיות ב"ן י-ה. כל הספירות הם הוי"ה שלימה. הכתר הוא קוצו של יו"ד, החכמה היא י', הבינה היא ה', התפארת (על שש קצוותיה) היא ו', המלכות היא ה' שנייה. ובסדר הפרצופים י' נקרא אבא, ה' נקראת אמא, ו' נקרא בן, ה' שנייה נקראת בת (נוקבא). יוצא מכאן שתפסה הבינה את שלשת הפרצופים ב"ן י-ה, ב"ן י' ה', אבא אמא ובן. על כן התבונה היא ה' אחרונה שהיא מלכות.

אִם – כאשר תקרא לבינה קולך ישוב בתבונה. כך נראה לי שרוצה לומר הרב. שהרי כל ענייניו נעים סביב הנבואה. ונבואה מבינה (מצלצל). אך הענייה של קול הנבואה באה למתנבא מהתבונה היא המלכות.

"ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה". נאמרו כמה פסוקים בעניין קניית הבינה "קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי" ונראה להגיד שבקנית הבינה לא תשכח אמרי פי. מהם אמרי פי השם? אלו מאמרותיו שברא בהם את העולם. כן המתנבא על ידי שיקנה בינה לא ישכח להגות באמרי פיו (בשם ע"ב) על מנת להגיע לנבואה.

"קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף" אומר המלבי"ם – "החכמה היא הלמודים המקובלים איך להתנהג בכל תכונת הנפש והמדות, והבינה הוא מה שמבין דבר מתוך דבר מעצמו, הן בענייני חכמה שמוציא דבר מדבר, הן בדברים שהשכל שופט עליהם על פי ההיקשים התבוניים בין אמת ושקר. עד כאן דבריו.

חרוץ הוא זהב כפי שנאמר בתהילים "כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ" אומר המלבי"ם על מקום "חרוץ זהב משובח".

אומר רבי אליהו הגאון מוילנא "קנה חכמה מה טוב מחרוץ וגו', כי החכמה היא נעלמת מעין כל חי והיא נגבלת ע"י הבינה, ומחמת הבינה יכול האדם להסבירה. והבינה נכללת בחכמה אך בהעלם. וכן החילוק בין כסף לזהב שהכסף נכלל בזהב אך בהעלם והזהב אינה להוצאה רק גנוז באוצרותיו אבל לא נתנה להוצאה. וכסף הוא טבעה לכן היא נבחרת איזה היא מטבע טובה. כמו שכתוב למעלה כסף נבחר גו'. וידוע שהחכמה הוא אחדות הפשוט רק ע"י גבולי הבינה הן נחלקין. וזהו קנה חכמה לשון יחיד מה טוב בעצם מחרוץ וקנות לשון רבים, בינה נבחר מכסף כלומר מהכסף נבחר היא נבחרת יותר". עד כאן דבריו.

ושלשת הספירות האלו: בינה חכמה וכתר, נעלמות הם. וכל אחת נסתרת בחברתה. שהכתר היא פנימיות החכמה, והחכמה פנימיות הבינה. והיכן מתגלת הבינה? במלכות.

ונשאלת השאלה, איך קונים בינה? ועוד נדבר בזאת רבות. והרב מלמדינו שהקניין נעשה בדרך צירוף האותיות. שהעיסוק התמידי בו הוא קניין הבינה.

אין תגובות:

פרסום תגובה

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה