יום חמישי, 1 ביולי 2010

קָרוֹב יְהֹוָה לְכָל קֹרְאָיו לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת (תהילים קמ"ה)

קוראים יקרים השלום והברכה אליכם.

נתבקשתי על ידי המגיבים להתייחס לנושא התתקע"ד דורות ותיכף שהרחבתי בנושא שוב הגיע תגובה מאנונומי שדרש הסבר.

עניתי לו ובקשתיהו שיצא מהאנונימיות שלו ואז יהיה בי הכח להשיב לו ואכן עשה זאת ידידנו ניב (הביטו במהלך התגובות במאמר "סוד תתקע"ד דורות").

ואני משיב לו בתקווה שדברי יהיו נחת רוח להשם יתברך ויקוים הכתוב (תהילים ע"ג כ"ח) "וַאֲנִי קִרְבַת אֱלֹהִים לִי טוֹב שַׁתִּי בַּאדֹנָי יֱהֹוִה מַחְסִי לְסַפֵּר כָּל מַלְאֲכוֹתֶיךָ" ואז יהנו גם הקוראים כנאמר, "וַיֶּחֱזוּ אֶת הָאֱלֹהִים וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ" (שמות כ"ד י"א).

ולפני שאגש לעצם העניין רצוני לשתף את הקוראים בכיסופיי: במאמריי שאני עורך לפניכם פעמים רבות מפאת אהבת הקיצור אני מדלג על קטעים חשובים בהסבר ונראה לי לאחר מעשה שהוצאתי חלקים חשובים והמאמר הפך לסתום וחתום, ואין אפשרות לרדת להבנת הרעיון. ולכן בקשתי ואני מבקש מן הקוראים להגיב ולשאול. ואם זה לחידוד התורה אפשר לתקוף ולהתקיף שהרי מתוך ריתחה של תורה נצא כולנו נשכרים.

ועוד כפי שאתם רואים עשיתי שינויים במראה הבלוג ויש לי רצון להוסיף שינויים ותוספות, אך אין לי את הידע. לדוגמא רצוני להכניס לבלוג את כל ספרי הרב אבולעפיה בקבצי p.d.f. אך לשם כך אני פונה אליכם, שמי יכול לעזור יפנה אליי בטלפון או באימייל, ואז אוכל יותר להביא מדברי הרב אבולעפיה ולקשר לספריו. וכן אשמח לקבל הצעות לשיפור.

ואנו שבים כעת לענין שנתבקשתי להתייחס והוא דברי בעל ספר התמונה ועוד מקובלים רבים שיתייחסו אל דבריו אם לחיוב או לשלילה.

אנסה קודם לבאר את סיבת הבהלה משיטת השמיטות לפי עניות דעתי.

נאמר בגמרא (מסכת חגיגה דף יג/ב)

ורבי ירמיה בר אבא אמר אלף אלפין ישמשוניה לנהר דינור שנאמר נהר דינור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפין ישמשוניה ורבו רבבן קדמוהי יקומון (דבריו של רבי ירמיה יוצאים מן הכתוב בדניאל ז' י', אך הפסוק מובא בערבוביה ונבאר אותו כסדר – אומר דניאל, נהר של אש נמשך ויוצא מלפניו. מלפניו - היינו מכסא הכבוד של הבורא, ואלף אלפים של חיות ושרפי הקודש מוכנים לשרת את הכסא ולהוריד שפעו אל עולם הגלגלים. והעומדים לפניו - הם השרפים העומדים לפני הכסא שהם השרים העליונים אשר בעולם הכסא המשפיעים למטה והם גבוהים מן המשרתים, והם רבבי רבבות - שהוא יותר מאלף אלפים ועל הכסא יושב הדיין לשפוט את העולם. הנה הפסוק כלשונו "נְהַר דִּי נוּר נָגֵד וְנָפֵק מִן קֳדָמוֹהִי אֶלֶף אַלְפִים יְשַׁמְּשׁוּנֵּהּ וְרִבּוֹ רִבְבָן קָדָמוֹהִי יְקוּמוּן דִּינָא יְתִב וְסִפְרִין פְּתִיחוּ").

חוזרים אנו לרבי ירמיה שואל הוא, מהיכן נפיק (מהיכן יוצא אותו הנהר?) ומשיב- מזיעתן של חיות. ולהיכן שפיך (ושואל ולהיכן נשפך הנהר?) אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב על ראש רשעים בגיהנם שנאמר "הנה סערת ה' חמה יצאה וסער מתחולל על ראש רשעים יחול" (ירמיה כ"ג י"ט). ורב אחא בר יעקב אמר, על אשר קומטו, שנאמר אשר קומטו ולא עת נהר יוצק יסודם (איוב כ"ב ט"ז) תניא (ועל זה אומר) רבי שמעון החסיד אומר אלו תתקע"ד דורות שקומטו עצמן להבראות קודם שנברא העולם ושתלן הקב"ה בכל דור ודור קודם שנברא העולם ולא נבראו עמד הקדוש ברוך הוא ושתלן בכל דור ודור.

מאמר שני של הגמרא ונביא רק סופו, ולפניו נערך דיון פלאי על יתרו מתי הגיע למדבר, אך לא כאן המקום ונדלג עליו.

(מסכת זבחים דף קטז/א) אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם.

ולהשלים המערכה יש את הפסוק (תהילים ק"ה ח') "זָכַר לְעוֹלָם בְּרִיתוֹ דָּבָר צִוָּה לְאֶלֶף דּוֹר". דהיינו בריתו היא התורה שהייתה צריכה לינתן לאחר אלף דורות.

ומכאן למד מי שלמד את עניין השמיטות שהרי הקדוש ברוך הוא מבטיח ליתן את התורה לאלף דור אך אנו רואים שנתנה למשה שהוא דור 26 לאדם הראשון ומכאן מסיקים שמה שחסר עד 1000 דור הם התתקע"ד שהוא מספר 974 ויחד עם ה26 זה ה1000

ו1000 דור הם 50 אלף שנה כיון שדור הוא 50 שנה כפול אלף.

ומכאן באה שיטת השמיטות, שעולם הגשמי שהוא מושתת על שבע הספירות התחתונות.

ושמיטה אצלנו באה אחרי כל שנה ששית, השביעית היא השמיטה. ולאחר שבע שמיטות בא היובל.

ואם החשבון יצא שיש 50 אלף שנה אז כל שמיטה היא בת שבע אלף שנים ועוד היובל מקבלים 50 אלף שנה עד כאן החשבון.

וסיבת הבהלה:

שאומרים ששמיטה ראשונה (שהיא כנגד ספירת החסד הראשונה מבין שבע הספירות) כבר חלפה והם שבעת ימי בראשית שהם ימיו של הקדוש ברוך הוא שכל יום שלו הוא כנגד אלף שנים. ואנו בשמיטה השניה שהיא הגבורה. ולאחריה צריכות לבוא עוד 5 שמיטות בנות שבע אלפים שנים כל אחד שהם 35 אלף שנים. ואם נגיד את זה בקול, יגידו העם, ומה עם הגאולה? נצטרך לחכות עוד 35 אלף שנים? והחלשים יבעטו בכל. זוהי הבהלה. ועל כן הכניסו את שיטת השמיטות מאחורי מנעול ובריח.

ולא נאריך יותר בדברי המצדדים והמתנגדים שהרי אנו רואים מצד אחד חשבון פשוט ונכון, ומצד שני עניין תמוה ומדכא.

ועל כן הביא דעתי בנושא:

ואקדים לומר שהרעיון עלה לי לפני כעשור שנים ולמי שהשמעתי אותו התקפל מלפני ויצא ללא מענה. דהיינו הבנתי שאין לו מה לענות אך לא מסכים איתי לאף מילה.

עד שערכתי לפני כארבע שנים את ספר ההקדמות של בעל הלשם, ושם הפלא ופלא מצאתי את רעיוני במלואו על ענין אחר.

והנה הצעתי:

אומר הנביא ישעיה "בְּעִתָּהּ אֲחִישֶׁנָּה" מכאן לומדים חז"ל סוד עצום לעניין הגאולה אך לוקחים הם את הפסוק ודורשים אותו שלא כפשוטו ואומרים, אם לא זכה הדור תבוא הגאולה בעתה, ואם זכה יחישנה הקדוש ברוך הוא. ואני תמהתי רבות על הביאור ואמרתי הרי זה עיוות דברי הנביא שהרי הנביא אומר "בעיתה אחישנה".

ובאתי לבאר דבריו כך: שהקדוש ברוך הוא יחמול עלינו ואפילו כשלא זכו אז, בעתה יחיש הקדוש ברוך הוא את הזמן ואז ניגאל. דהיינו שלפי החשבון של הבורא שבאם זכה הדור הגאולה תבוא בתאריך כזה וכזה, אז באותו התאריך גם אם לא זכו

יקפל הקדוש ברוך הוא את כל הזמן הנותר דהיינו יחישנה, ואז ניגאל במהרה בימינו.

ולעניין השמיטות כך ביאורי:

שאנו בשמיטה השניה ו"היחישנה" קרובה אלינו מאד, ואז כשיגיע הזמן יקפל הקדוש ברוך הוא את כל האלפי שנים שנותרו וברגע תבוא הגאולה. שהרי שלש באים בהיסח דעת מציאה עקרב ומשיח.

והראייה, ששמיטה ראשונה שהיא גם חשבון של שבע אלף שנים כמה לקחה

בפועל? רגע בלבד!

וכרגע הגאולה מלפנינו והשם ברחמיו יחישנה אמן סלה.

אין תגובות:

פרסום תגובה

שלום וברכה
תגובות ענייניות יתקבלו בברכה